Praca Sekretariatu

W związku z ostatnimi decyzjami wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej skróceniu ulegają dyżury telefoniczne w sekretariacie K MISMaP. Do odwołania dyżury telefoniczne będą we wtorki i czwartki, w godz. 10:30 – 13:30.
Pozostałe zasady tj.:

1. Sekretariat nie przyjmuje interesantów do odwołania.
2. Sekretariat pracuje zasadniczo w trybie zdalnym, bez przyjęć interesantów.
3. Kontakt z sekretariatem mailem (mismap@fuw.edu.pl). Kontakt telefoniczny możliwy w czasie dyżurów sekretariatu.
4. Wszystkie dokumenty składane są mailem i są procesowane na bieżąco.
5. Powyższe zasady mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej i zarządzeń władz UW.
pozostają bez zmian.