Praca Sekretariatu

Zasady funkcjonowania sekretariatu MISMaPu zgodne są z nowym zarządzeniem Rektora M.2020.236.Zarz.105. Do czasu nowych decyzji Rektora lub zmiany sytuacji ogólnej nie ma zmiany w działaniu Sekretariatu (w mocy pozostaje praca zdalna sekretariatu, dyżury we wtorki i czwartki w godz.10.30-13.30 oraz brak przyjęć studentów); wyjątki – każdorazowo rozpatrywane indywidualnie.
Kontakt telefoniczny w podanych godzinach w wybrane dni, kontakt mail’owy.