Opłaty za powtarzanie zajęć

Zostały wprowadzone należności za powtarzanie zajęć w roku akademickim 2022/2023.

Proszę zwrócić uwagę na ubiegłoroczne nieopłacone dotąd należności (niektórzy studenci).