Opłaty za powtarzanie zajęć

Zostały wprowadzone należności za powtarzanie zajęć w roku akademickim 2021/2022.

Proszę zwrócić uwagę na ubiegłoroczne nieopłacone dotąd należności (niektórzy studenci).