Oferta pracy dla post-doca i doktoranta w IMDiK PAN

Pracownia Multi-omiki Chorób Człowieka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M.Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk poszukuje badaczy na staż podoktorski oraz doktoranta: