MIM przechodzi na nauczanie zdalne

Od czwartku 18 listopada do piątku 10 grudnia włącznie Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki przechodzi na nauczanie zdalne.

Decyzja nie dotyczy wf, lektoratów, przedmiotów ogólnouniwersyteckich, zajęć usługowych na innych kierunkach studiów. Przejściem w tryb
zdalny objęte są również kolokwia, z jednym wyjątkiem: zaplanowanego już na 18 listopada kolokwium ze Wstępu do Programowania (potok
imperatywny) dla I roku informatyki.