Miejsca Domach Studenta w roku akad. 2021/22

Informujemy, że zarówno wniosek o akademik na rok akademicki 2021/2022 i Oświadczenie o dochodach za rok
2020 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb. Wnioski złożone w tej formie są uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

Składając Oświadczenie o dochodach za rok 2020 w USOSweb studenci wgrywają dokumenty potwierdzające sytuację materialną w formie załączników do tego oświadczenia. Nie ma obowiązku przesyłania dokumentów w formie papierowej, ani skanów mailem.

Pozostałe kryteria np.: _półsieroctwo, sieroctwo_ studenci zobligowani są potwierdzać załączonymi do wniosku dokumentami.
Miejsca w akademikach zostaną przyznane
przez Biuro ds. Pomocy Materialnej w terminach określonych Komunikatem JM Rektora http://bss.uw.edu.pl/komunikat-rektora-dotyczacy-ubiegania-sie-o-miejsca-domach-studenta-w-roku-akademickim-2021-22/