Harmonogram rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie w semestrze zimowym 2017Z

Harmonogram rejestracji na zajęcia ogólnouniwersyteckie w semestrze zimowym 2017/2018 oraz roku 2017.