Zakwaterowanie doktorantów w Domu Pracownika Naukowego

Osoby, które chcą przedłużyć zakwaterowanie lub ubiegać się o zakwaterowanie w DPN w roku ak. 2019/20 powinny złożyć kwestionariusz wraz z wymaganymi zaświadczeniami oraz opinią opiekuna naukowego w sekretariacie Kolegium MISMaP do wtorku 2 kwietnia br.

Dla osób ubiegających się o przedłużenie zakwaterowania kwestionariusze będą wydawane w administracji DPN. Osoby ubiegające się o pierwsze zakwaterowanie mogą pobrać kwestionariusz ze strony internetowej lub odebrać w Biurze Spraw Socjalnych (pok. nr 19).

Kwestionariusz należy drukować dwustronnie!