Wykłady dla Uniwersytetu Otwartego

Szanowni Państwo, Drodzy Doktoranci UW,
zapraszamy do nawiązania współpracy z Uniwersytetem Otwartym UW. Rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń programów kursów na III trymestr roku akademickiego 2020/2021 prowadzonych w formie zdalnej oraz – jeżeli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli – również na kursy stacjonarne oraz kursy prowadzone w formie hybrydowej.
Kursy zgłasza się poprzez elektroniczny formularz dostępny na naszej stronie. Ponadto, zgłoszenie kursu w formie pliku pdf z Państwa zeskanowym podpisem, e-mailową zgodą Dziekana/Dyrektora Jednostki na prowadzenie zajęć oraz oświadczeniem o posiadaniu statusu doktoranta (wzór w załączeniu) należy przesłać  do 4 lutego 2021 roku, do godz. 17.00 (czwartek) na adres e-mail: 
Dodatkowo, jeśli są Państwo Doktorantami, którzy chcieliby zgłosić program kursu w ramach Uniwersytetu Otwartego UW po raz pierwszy, należy przesłać także zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu dydaktycznym oraz opinię Promotora. Kursy zgłaszać mogą jedynie Doktoranci będący przynajmniej na II roku studiów doktoranckich i szkoły doktorskiej.
Kursy powinny liczyć minimum 30 godzin dydaktycznych. Doktoranci Uniwersytetu Otwartego UW podpisują z nami umowę zlecenie obowiązującą podczas trwania kursu. Szczególnie poszukujemy osób, które są zainteresowane prowadzeniem kursów językowych na poziomie A1 oraz zajęć informatycznych. Jednocześnie do składania programów kursów zapraszamy wszystkich Doktorantów z ciekawymi pomysłami i chęcią popularyzowania wiedzy.
Kursy online:
Jeżeli chodzi o zgłoszenia dotyczące kursów zdalnych, muszą one zawierać w tytule informację, że prowadzone będą w formule online (po właściwym tytule kursu proszę zamieścić dopisek: „(…) – kurs online”) oraz w opisie programu zajęć muszą zawierać adnotację, z jakiej platformy zamierzają Państwo korzystać podczas spotkań (wymóg konieczny). 
Program kursu powinien być dostosowany do formy kształcenia na odległość.
Kursy stacjonarne i hybrydowe:
 Obecnie nie wiemy, jak wyglądać będzie sytuacja epidemiologiczna i czy zajęcia stacjonarne będą mogły być realizowane w ramach III trymestru 2020/2021, ale jeżeli zainteresowani są Państwo prowadzeniem kursów stacjonarnych, na pewno nie mogą one rozpoczynać się wcześniej niż 1 czerwca 2021 roku.
Zgłoszenia kursów rozpatruje Rada Uniwersytetu Otwartego UW. Rada UOUW będzie rozpatrywać tylko te zgłoszenia, które zostały przesłane poprzez stronę, podpisane oraz zeskanowane przez Wykładowcę i przekazane e-mailowo w formie pliku pdf zgodnie z wymaganiami formalnymi – Rada UOUW będzie rozpatrywać tylko te zgłoszenia, które uzyskały zgodę Dziekana/Dyrektora Jednostki oraz zawierają pozostałe wymagane dokumenty.
Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi zgłaszania kursów oraz współpracy z Uniwersytetem Otwartym UW, dostępnymi na naszej stronie internetowej w zakładce Dla Wykładowców.
Bardzo prosimy, aby nie czekać ze zgłoszeniem kursu i zdobyciem akceptacji Dziekana/Dyrektora Jednostki do ostatniej chwili, ponieważ system zostanie zamknięty dokładnie 4 lutego 2021 roku o godz. 17.00. 
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego pod numerami: 22 552 40 76 lub 22 552 13 20.
Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
Z góry serdecznie dziękuję.

Z pozdrowieniami

Magdalena Wyrwich-Veljanovski
Sekcja ds. Wykładowców
———————————
Uniwersytet Otwarty
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 24
00-927 Warszawa 
www.uo.uw.edu.p
tel. +48 22 55 24 076