Wybory do Rady Konsultacyjnej ds. SRN – 22 stycznia, godz. 18.00

Szanowni Państwo,

mam przyjemność zawiadomić o zwołaniu zgromadzenia przedstawicieli uczelnianych organizacji studenckich, które odbędzie się w dniu 22 stycznia 2021 r. o godz. 18.00. Zostaną na nim przeprowadzone wybory do Rady Konsultacyjnej do spraw Studenckiego Ruchu Naukowego XXIII kadencji. Zachęcam do udziału w wyborach oraz do zgłaszania kandydatur w terminie do dnia 14 stycznia 2021 r. włącznie. Szczegółowe informacje dotyczące zgromadzenia dostępne są pod adresem: www.uw.edu.pl/wybory-do-rady-konsultacyjnej-do-spraw-srn/.

Wszystkich członków wspólnoty Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie namawiam również do włączenia się w życie studencko-doktoranckiego ruchu naukowego. Studentów zachęcam w szczególności do zainteresowania się działalnością ruchu naukowego, działającego na Uniwersytecie Warszawskim i dołączenia do organizacji studenckich, które zajmują się interesującą dla nich problematyką. Do nauczycieli akademickich zwracam się z kolei z prośbą o wspieranie i propagowanie wśród studentów działalności studencko-doktoranckiego ruchu naukowego. Serdecznie dziękuję przede wszystkim opiekunom za ich dotychczasowy wysiłek we wspieraniu studenckich organizacji naukowych.

Korzystając z okazji, pozwalam sobie wskazać najważniejsze zmiany, do jakich doszło wraz z wprowadzeniem pod koniec minionego roku kalendarzowego nowego Regulaminu Rady Konsultacyjnej do spraw Studenckiego Ruchu Naukowego.

Pierwsza istotna zmiana dotyczy składu Rady i sposobu jej wyboru. Do tej pory w skład Rady wchodziło 5 osób, będących przedstawicielami studencko-doktoranckiego ruchu naukowego Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie w skład nowo wybranej Rady będzie wchodziło 6 członków wybranych spośród studentów i doktorantów, z tym że dla każdej dziedziny: nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych, zapewnione zostały dwa miejsca w Radzie. Konsekwencją tej zmiany jest wprowadzenie głosowania w wyborach oddzielnymi grupami na kandydatów reprezentujących dane dziedziny nauki.

Drugą istotną nowością z punktu widzenia studencko-doktoranckiego ruchu naukowego jest zwiększenie liczby podziałów środków (dofinansowania) na studencko-doktorancki ruch naukowy z 3 do 5 w danym roku kalendarzowym.

Z tego względu tym bardziej zachęcam do regularnego korzystania z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na studenckie projekty naukowe przyznawane przez Radę Konsultacyjną. Najbliższy termin składania wniosków to 1 marca br. Głęboko wierzę, że udzielane wsparcie przyczyni się do rozwoju studencko-doktoranckiego ruchu naukowego na naszym Uniwersytecie.

 

Z wyrazami szacunku

dr hab. Sławomir Żółtek, prof. ucz.

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia

Przewodniczący Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego