Wstępne/okresowe badania lekarskie

Lista placówek, w których można wykonać bezpłatnie badania lekarskie:

http://mwomp.pl/badania-uczniow-2017-wykaz-podmiotow/