Wnioski o stypendia naukowe na rok akad. 2019/20

Termin składania wniosków o stypendia naukowe, czyli:

-stypendium doktoranckie [zasady oceny]

-zwiększenie stypendium [zasady oceny]

to 4 października.

Wnioski należy wypełniać w USOSwebie, a wersję papierową wraz z załącznikami składać w sekretariacie K MISMaP.

UWAGA! Każde osiągnięcie musi znaleźć się na wniosku w oddzielnym wierszu. (jeśli ktoś załączy potwierdzenie jakiegoś osiągnięcia, ale nie

będzie ono wyszczególnione na wniosku, nie otrzyma za to punktów!).

Ponieważ większość osiągnięć jest taka sama dla wszystkich stypendiów, prosimy o składanie tylko jednego kompletu załączników (potwierdzeń). 

Proszę nie załączać całych publikacji – wystarczy pierwsza strona. 

Pytania techniczne o wypełnianie i generowanie wniosków w USOSwebie proszę kierować na stypendia.usos@uw.edu.pl

Pierwsza wypłata stypendium doktoranckiego planowana jest na listopad (z wyrównaniem za październik). 

 

Wnioski o stypendium dla najlepszych doktorantów, które zmieni swoją nazwę na stypendium rektora, będzie można wypełniać od 1 października br.