Wnioski o Dom Pracownika Naukowego na rok 2020/21

termin składania wniosków o zakwaterowanie w DPN został przesunięty na 24 kwietnia.
Nowa procedura opisana jest tutaj:
https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/procedura-ubiegania-sie-o-dpn-na-rok-akademicki-2020-2021.pdf

Prośby o wystawienie opinii kierownika jednostki proszę kierować mailowo do prof. Murlaka fmurlak@mimuw.edu.pl
Komplet dokumentów wraz z opiniami proszę przesyłać bezpośrednio do p. Ewy Jelonek ewa.jelonek@adm.uw.edu.pl

Po przywróceniu normalnego funkcjonowania uczelni oryginały dokumentów proszę jak najszybciej złożyć w sekretariacie K MISMaP.