Ważność legitymacji doktoranta

19 października 2020 r. rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kształcenie na studiach, studiach podyplomowych, a także kształcenie doktorantów w formie stacjonarnej, zostało ograniczone – zastąpiono je kształceniem hybrydowym bądź zdalnym.
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 51b ust. 4), w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie, legitymacje doktoranckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności ich potwierdzania.
W związku z powyższym legitymacje doktoranckie, których ważność na mocy przepisów miała upłynąć z dniem 29 listopada 2020 r. tj. 60 dni po zakończeniu poprzedniego okresu ograniczenia funkcjonowania uczelni określonego na 30 września 2020 r. POZOSTAJĄ WAŻNE!
Więcej na ten temat w poniższym komunikacie
Komunikat: https://www.gov.pl/web/nauka/waznosc-legitymacji-w-czasie-stanu-epidemii?fbclid=IwAR3Nusph9YkcHoKGOzDVQzUsgXSfgdX3b6gfzqNMoJq7WTdlpiwgzThhPZ