Termin składania IPS

Termin składania Indywidualnych Planów Studiów na rok akad. 2019/20 to 31 października.

Wersję elektroniczną proszę przesyłać na misdomp@fuw.edu.pl

Wzór IPS oraz załącznika dostępny w zakładce Druki i formularze