Stypendium rektora

Wnioski o stypendium rektora należy składać w sekretariacie K MISMaP do 31 października.

Nie ma potrzeby składać ponownie załączników, jeśli były składane do wniosku o stypendium/zwiększenie stypendium.

Zasady oceny dostępne są w usoswebie oraz TUTAJ.

Zgodnie z § 5 ust. 1 zarządzenia nr 142 Rektora UW z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego do oceny wniosków o przyznanie doktorantom stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020 w zakresie niesprzecznym z ww. Regulaminem stosuje się szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów zatwierdzone przed dniem wejścia w życie zarządzenia. Przesyłane zasady zostały zatwierdzone przed 1 października 2019 r., dlatego mają charakter obowiązujący przy ubieganiu się o stypendium na rok 2019/2020. Jedyną różnicą w stosunku do dotychczas obowiązujących zasad jest rezygnacja z kryterium uzyskania „bardzo dobrych lub dobrych wyników egzaminów objętych programem studiów”.