Stypendium Rektora – ranking

Stypendium Rektora – listy rankingowe

Stypendium otrzymuje nie więcej niż 10% doktorantów na każdym roku studiów.

II rok

NR INDEKSU Postępy w pracy naukowej Postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej Szczególne zaangażowanie w pracę dydaktyczną OSTATECZNY WYNIK DOKTORANTA
405515 90 10 100 200

 

III rok

NR INDEKSU Postępy w pracy naukowej Postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej Szczególne zaangażowanie w pracę dydaktyczną OSTATECZNY WYNIK DOKTORANTA
332700 61 10 100 171
320550 70 10 75 155
307499 90 10 5 105

 

IV rok:

NR INDEKSU Postępy w pracy naukowej Postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej Szczególne zaangażowanie w pracę dydaktyczną OSTATECZNY WYNIK DOKTORANTA
308324 90 10 100 200
240874 51 10 70 131

 

V rok:

NR INDEKSU Postępy w pracy naukowej Postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej Szczególne zaangażowanie w pracę dydaktyczną OSTATECZNY WYNIK DOKTORANTA
308351 72 10 100 182
306809 52 10 100 162
305967 90 10 60 160
306816 77 10 70 157
307495 68 10 55 133