Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

W tym roku nabór wniosków o Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla
wybitnych młodych naukowców koordynuje Biuro Obsługi Badań.
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższą wiadomością i postępowanie zgodnie z instrukcją,
ponieważ nie ma możliwości edytowania wniosku złożonego elektronicznie.

W celu uzyskania podpisu prof. Twardowskiego, Dyrektora K MISMaP, należy złożyć wydrukowany wniosek (bez załączników) 
w sekretariacie K MISMaP w NIEPRZEKRACZALNYM terminie do 16 maja.
Podpisany przez prof. Twardowskiego wniosek należy odebrać i złożyć osobiście w BOB.

------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że możliwe jest już składanie wniosków o
przyznanie Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla
wybitnych młodych naukowców w 2019 r., Biuro ds. Studiów
Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego uprzejmie informuje, że w
tym roku wnioski składane są poprzez Biuro Obsługi Badań. Wnioski
mogą być składane przez doktorantów i młodych naukowców.

Poniżej zamieszczamy kilka pomocnych adresów oraz kontaktów w sprawie
składania wniosków:

1. Link do Biura Obsługi Badań:
 http://bob.uw.edu.pl/stypendia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2019-r/
[1]

2. Informacje na Stronie MNiSW dotyczące tego stypendium:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2019-r
[2]

3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: z dnia 1
kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych
naukowców
 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000658/O/D20190658.pdf
[3]

4. Kontakty do osób zajmujących się tym zagadnieniem w BOB:

Pani Marta Ambroziak: marta.ambroziak@adm.uw.edu.pl

Pani Anna Wawryszewicz: anna.wawryszewicz@adm.uw.edu.pl