Stypendium doktoranckie i zwiększenie – RANKINGI

Stypendium doktoranckie

Zwiększenie stypendium – może otrzymać nie więcej niż 30% doktorantów na roku.