Stypendia ministra na rok 2018/19

Termin składania wniosków o stypendium ministra to: 17 września (studenci) oraz 6 września (doktoranci).

zasady ubiegania się o stypendium [stud.] [dokt.]

Wydrukowany z USOSweb, uzupełniony o wymagane załączniki wniosek musi trafić do dziekanatu / sekretariatu najpóźniej podanego powyżej dnia (Uwaga na pocztę! Tu nie ma znaczenia data nadania wniosku, a data jego dostarczenia).

Wniosek  (bez załączników) należy też przesłać w wersji elektronicznej na:

mismap@fuw.edu.pl – studenci

misdomp@fuw.edu.pl – doktoranci 

Pytania należy kierować na adresy: studenci → bsstud@adm.uw.edu.pl (Biuro Spraw Studenckich), doktoranci →Marta.Kaminska@adm.uw.edu.pl (Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego).

Maile należy podpisywać imieniem i nazwiskiem, numerem indeksu oraz kierunkiem i rokiem studiów