Rozliczenie roku

Termin składania dokumentów do zaliczenia roku to 6 września.

Komplet dokumentów zawiera:

indeks

sprawozdanie roczne wraz z załącznikiem (tabelką z wykazem przedmiotów)

zaświadczenie od opiekuna/promotora o odbyciu 10 godz. praktyk zawodowych

zaświadczenie o zaliczeniu godzin dydaktycznych.

Wzory dokumentów dostępne są na stronie MISMaP (Doktoranci -> Druki i formularze)