Nowe zajęcia ogólnouniwersyteckie dla doktorantów – ZIP

W ramach Programu ZIP zostanie otwarta rejestracja na dodatkowe zajęcia ogólnouniwersyteckie dla doktorantów i doktorantek Uniwersytetu Warszawskiego prowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Poniżej nowe oguny, prowadzone w trybie zdalnym, które ruszają w październiku lub listopadzie:
• Zajęcia online na platformie Kampus (szkolenie podstawowe) – ZIP (dwie grupy);
• Moodle bez tajemnic – nowoczesna dydaktyka uniwersytecka – ZIP;
• Pisz lepiej, pisz bez bólu: tworzenie tekstów akademickich od researchu do redakcji – ZIP;

Rejestracja na zajęcia będzie dostępna od 13 października (godz. 21:00) do 20 października 2020 r. (godz. 23:59). Link do rejestracji: https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=0508-OG-ZIP-2020Z&group=0508-OG-ZIP-D

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie ZIP: http://www.zip.uw.edu.pl/zajecia-ogolnouniwersyteckie-dla-doktorantow%E2%80%93semestr-zimowy-2020-/-2021