Indywidualne Plany Studiów na rok akad. 2020/21

Termin składania IPS to 31.10.20
Skany podpisanych dokumentów proszę przesyłać na mismap@fuw.edu.pl

!!!!UWAGA! NOWY WZÓR IPS. PROSZĘ KORZYSTAĆ Z AKTUALNEGO WZORU Z ZAKŁADKI „DRUKI I FORMULARZE!!!

Druki i formularze