Elektroniczne Legitymacje Doktoranckie

Doktoranci I-go roku proszeni są o składanie podań o wydanie elektronicznej legitymacji doktoranckiej (ELD) wraz z dowodem dokonania opłaty.

Podanie należy wydrukować w systemie IRK.

Opłata za wydanie ELD: 17 zł (25,50 zł za duplikat)

Nr konta: 56 1160 2202 0000 0000 7648 6236
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tytułem: opłata za wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej Imię i Nazwisko Doktoranta