NAWA: konkurs wniosków PROM

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła konkurs wniosków w ramach programu PROM – międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej. Szczegółowe informacje o programie są dostępne na stronie internetowej NAWA.W związku z tym, że uczelnia może złożyć tylko jeden projekt do NAWA, Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza konkurs wewnętrzny. Jednostki UW zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń mailowo (skan): na adres katarzyna.kozdra@adm.uw.edu.pl w terminie do 01.04.2019 r., do godz. 15.00 . W przypadku otrzymania więcej niż jednego zgłoszenia projekty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową.
Załączniki:
–      PROM 2019 Zasady I Kryteria Konkurs Wewnętrzny;
–      PROM 2019 Formularz BWZ Konkurs Wewnętrzny 
–      Projekty Realizowane Przez UW W Ramach Programów NAWA