Nowa edycja Programu Fulbrighta

Szanowni Państwo,
na prośbę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta przekazuję informacje o kolejnej edycji programu stypendialnego dla studentów i naukowców na rok akademicki 2020-2021. Poniżej najważniejsze informacje dotyczące dostępnych grantów. W razie pytań prosimy o kontakt z Komisją Fulbrighta.
 
Fulbright Graduate Student Award
Dla kogo: absolwentów studiów I stopnia i wyżej
Cel: rozpoczęcie studiów II stopnia (Master’s degree) lub III stopnia (Ph.D.)
Dziedziny: wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM oraz MBA
Termin przesyłania zgłoszeń: do 26 kwietnia 2019
Szczegóły: https://fulbright.edu.pl/graduate-student-award/
Fulbright Junior Research Award
Dla kogo: doktorantów polskich uczelni lub instytucji badawczych
Cel: stypendium badawcze, zebranie materiałów do doktoratu
Czas pobytu: od 6 do 9 miesięcy
Dziedziny: wszystkie dziedziny z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem
Termin przesyłania zgłoszeń: do 10 czerwca 2019
Szczegóły: https://fulbright.edu.pl/junior-award/
Fulbright Senior Award
Dla kogo: pracowników naukowych polskich uczelni/instytucji, posiadających co najmniej tytuł doktora
Cel: stypendium badawcze lub badawczo-dydaktyczne
Czas pobytu: od 3 do 9 miesięcy
Dziedziny: wszystkie dziedziny z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem
Termin przesyłania zgłoszeń: do 10 czerwca 2019
Szczegóły: https://fulbright.edu.pl/senior-award/
Z poważaniem,
Anna Sadecka

Anna Sadecka

Kierownik Sekcji ds. Programów Edukacyjnych UE

Biuro Wspołpracy z Zagranicą

Uniwersytet Warszawski
Pałac Kazimierzowski, pokoj 29 C
Krakowskie Przedmiescie 26/28
00-927 Warszawa
____________________________________________
Tel.: +48 22 55 24 010   Fax: +48 22 55 24 011
grafika_OUTLOOK