Metodologia badań statystycznych

Zapraszamy do czynnego udziału w konferencji naukowej „METODOLOGIA BADAŃ STATYSTYCZNYCH” MET2019 organizowanej przez 
Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. Konferencja odbędzie się od 3 do 5 lipca 2019r. w Warszawie.
Program konferencji: 
 	* Statystyka matematyczna
	* Metoda reprezentacyjna i statystyka małych obszarów
	* Statystyka ludności
	* Statystyka społeczna
	* Statystyka gospodarcza
	* Statystyka regionalna
	* Analiza i klasyfikacja danych
	* Dane statystyczne
	* Statystyka polska na arenie międzynarodowej
	* Historia polskiej statystyki, metody statystyczne w badaniach historycznych
	* Komunikacja statystyki i edukacja statystyczna
Szczegółowe informacje o konferencji oraz formularz zgłoszenia abstraktu: http://met2019.stat.gov.pl