Konkursu Przedsiębiorca Roku UW

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii jest współorganizatorem Konkursu Przedsiębiorca Roku UW.  Patronami Konkursu są Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Celem Konkursu jest propagowanie działań przedsiębiorczych oraz przedstawienie dobrych praktyk i promowanie pozytywnych przykładów wśród studentów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, angażujących się w tworzenie i rozwijanie firm. Zgłoszenia przyjmowane są do 7 października 2019 r. w 5-ciu kategoriach:
– Master of Business,
– Startup roku UW,
– Startup roku Wydziału Zarządzania UW,
– Innowacja / Innowator roku,
– Przedsiębiorca społeczny.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://bit.ly/2ZhesqE

Więcej informacji na stronie internetowej konkursu: https://przedsiebiorcaroku.uw.edu.pl 
lub u Koordynatora Projektów Studenckich (Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytet Warszawski,  ul. Żwirki i Wigury 101 pok. 1.121, 02-089 Warszawa (budynek Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych);tel.: +48 22 554 07 30; e-mail: lpieczara@uott.uw.edu.pl