Interdyscyplinarna Konferencja TYGIEL

Konferencja Naukowa TYGIEL  „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, odbędzie się 21-22 marca 2020 roku w Lublinie. Sesje wystąpień ustnych oraz posterów naukowych podzielone są według dziedzin nauki:
– nauki medyczne i nauki o zdrowiu
– nauki przyrodnicze
– nauki ścisłe
– nauki techniczne
– nauki humanistyczne
– nauki społeczne
– nauki leśne, rolnicze i weterynaryjne
– sztuka.
II tura rejestracji kończy się 23 stycznia 2020 r.
Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej: www.konferencja-tygiel.pl. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej (zakładka Rejestracja).