II Dyktando UW

Rozpoczęły się zapisy na II Dyktando Uniwersytetu Warszawskiego, które trwają do poniedziałku (15 listopada) do godz. 23:59. 

W inicjatywie mogą wziąć udział członkowie społeczności UW – studenci, doktoranci, pracownicy, z wyłączeniem studentów oraz absolwentów kierunku „filologia polska” (na którejkolwiek uczelni), a także słuchaczy i absolwentów studiów podyplomowych oraz kursów kształcących redaktorów i korektorów (w którejkolwiek placówce oświatowej).
II Dyktando UW odbędzie się 25 listopada o godz. 15:00 w formie online – transmisja dostępna będzie na kanale Uniwersytetu Warszawskiego w serwisie YouTube (https://www.youtube.com/user/UWpromocja)Ogłoszenie wyników nastąpi 10 grudnia, również za pośrednictwem uniwersyteckiego kanału YouTube.
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo w regulaminie Dyktanda lub na stronie Obserwatorium Językowego UW:
https://drive.google.com/file/d/15ANWnmNC_CAKLXnbO5ATt_m1lWcZQ1Zm/view
https://obserwatoriumjezykowe.uw.edu.pl/ii-dyktando-uw/