Dyskryminacja ze względu na pochodzenie

Na Uniwersytecie studiuje coraz więcej cudzoziemców, co świadczy o coraz większym prestiżu naszej uczelni. W kolejnym materiale z cyklu „Równoważni” prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. ucz., przypomina, dlaczego nie możemy zachowywać się w sposób niestosowny i niesprawiedliwy wobec studentek i studentów oraz pracowników Uniwersytetu pochodzących z innych krajów.

 

National origin discrimination

There are more and more international students at the University. This is a reflection of its growing prestige. In another material in “Równoważni” series, Professor Assistant Jolanta Choińska-Mika, Vice-Rector for Student Affairs and Quality of Teaching, will remind us why we shouldn’t behave in an inappropriate and unfair way towards our students and employees from abroad.