Centrum Pomocy Psychologicznej UW

Już niedługo w Centrum Pomocy Psychologicznej UW rozpoczną się spotkania grupy wsparcia dla studentek_ów UW.


Grupa będzie miała charakter wsparcia psychologicznego z elementami psychoedukacji. Do udziału w grupie zapraszamy studentów i studentki UW, które_rzy chcą lepiej rozumieć siebie, poprawić samoocenę, efektywniej radzić sobie ze stresem i innymi wyzwaniami, a także tworzyć bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi i lepiej odnajdywać się w grupach.
Kiedy i gdzie? Spotkania rozpoczną się w styczniu i będą odbywały się we środy w godz. 15.30-17.00 w siedzibie CPP UW przy ul. Pasteura 7 w Warszawie.
Jak się zapisać?Wszystkich chętnych zapraszamy najpierw na konsultację indywidualną z psycholożką i psychoterapeutką prowadzącą grupę – dr Anną Mach. Zapisu można dokonać poprzez formularz cpp.asysto.pl lub pisząc na cpp@psych.uw.edu.pl. Udział w grupie jest bezpłatny. Grupa ma charakter półotwarty, co oznacza, że można do niej dołączyć przez cały rok, po odbyciu konsultacji z terapeutką prowadzącą.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej – napisz na cpp@psych.uw.edu.pl.
Z poważaniem,

mgr Michał Kaluga
Sam. Referent ds. Promocji i Komunikacji
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 22 55 49 707

www.psychologia.pl