Aktualności

Konkursu Przedsiębiorca Roku UW

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii jest współorganizatorem Konkursu Przedsiębiorca Roku UW.  Patronami Konkursu są Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Celem Konkursu jest propagowanie działań przedsiębiorczych oraz przedstawienie dobrych praktyk i promowanie pozytywnych przykładów wśród studentów, absolwentów i... Czytam dalej

Szkoła letnia w Cambridge

Oferta szkół letnich University of Cambridge do wykorzystania dla studentów UW. Strona Szkoły Czytam dalej

Konferencja Akademii Młodych Uczonych

O Konferencji http://psn.pan.pl/ Rejestracja i zgłoszenie abstraktu: https://www.ifmpan.poznan.pl/psn/ Czytam dalej

Projekt badawczy EUROSTUDENT

Uniwersytet Warszawski bierze udział w siódmej edycji międzynarodowego projektu badawczego EUROSTUDENT. Celem tego projektu jest zgromadzenie i porównawcze opracowanie wskaźników statystycznych, dotyczących społecznych i ekonomicznych uwarunkowań życia studentów w państwach europejskich. Zasadniczym elementem projektu jest sondaż na reprezentatywnej próbie, 10... Czytam dalej

Konferencje

Konkursu Przedsiębiorca Roku UW