Aktualności

Biblioteka UW

Aktualności na stronie BUW... 1. "5 minut z BUW"- filmy instruktażowe m.in. o: - nowych zasadach wypożyczeń w BUW - korzystaniu z IBUK Libra w domu (najnowsze, polskie podręczniki) - zmianie hasła do konta bibliotecznego https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/5-minut-z-buw/ 2. Otwarta Nauka -... Czytam dalej

Praca dla Studentów i Doktorantów UW

„Dajmy zarobić studentom i doktorantom” to inicjatywa, która powstała w odpowiedzi na wzrastające zaniepokojenie skutkami pandemii COVID-19. Uniwersytet Warszawski uruchomia ogólnouniwersytecki system pośrednictwa pracy. Są to: · BAZA OFERT – (ogłoszenia o pracę skierowane do studentów i doktorantów). · PLATFORMA... Czytam dalej

Zasady studiowania i pracy w UW od 25 maja 2020

Zgodnie z zarządzeniem Rektora UW w sprawie zasad studiowania i pracy na Uniwersytecie Warszawskim, przedłużone zostają zajęcia online dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy do końca roku akademickiego 2019/2020, Zarządzenie 105 Rektora UW Omówienie najważniejszych jego elementów: PL: https://www.uw.edu.pl/zarzadzenie-rektora-uw-dotyczace-funkcjonowania-uniwersytetu-po-25-maja/; EN: https://en.uw.edu.pl/latest-information-and-advice-for-the-uw-community-during-the-coronavirus-pandemic/ Czytam dalej

Stypendium naukowe im. Prof. Leonarda Sosnowskiego

Uprzejmie informujemy, że do dnia 28 maja 2020 r. włącznie można składać dokumenty w konkursie na Stypendium naukowe im. Prof. Leonarda Sosnowskiego w kategorii Najlepszy student. 1. Stypendium jest skierowane do studentów I roku II stopnia, studiujących na Wydziale Fizyki... Czytam dalej

Konferencje

Biblioteka UW