Akademicki start-up

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW wraz ze spółką celową naszej uczelni (UWRC sp. z o.o.) organizuje majowe webinarium dotyczące przedsiębiorczości akademickiej. 
Webinar skierowany jest do pracowników, doktorantów i studentów UW chcących kontynuować rozwój naukowy lub świadczyć usługi badawcze/szkoleniowe zakładając własny start-up, czyli spółkę typu spin-off z udziałem UWRC. 

Na pytania, czy warto i jakie są zalety takiego działania odpowie podczas webinarium Krzysztof Gulda członek zarządu UWRC.

Podczas spotkania poruszymy następujące tematy:

  • Co to jest firma odpryskowa typu spin-off? (komercjalizacja bezpośrednia vs. komercjalizacja pośrednia)
  • Rola UWRC sp. z o.o. – spółki celowej UW w tworzeniu i wspieraniu rozwoju UW
  • Portfel spółek spin-off z udziałami UWRC sp. z o.o.
  • Strategia inwestycyjna UWRC sp. z o.o. – dlaczego, kiedy i na jakich warunkach UWRC obejmuje udziały w spółkach spin-off.
  • Procedura powoływania spin-off realizowana przez UWRC sp. z o.o.

Zapraszamy na webinar w dniu 11 maja br. od godz. 16.00
Czas trwania: ok. 1 godz. (30 min prezentacja + 30 min sesja pytań i odpowiedzi).

Rejestracja udziału możliwa jest do dnia 10.05.2022 do godz. 15.00

Kod dostępu do rejestracji: UOTT
UWAGA: Wydarzenie będzie dostępne dla osób, które zarejestrują się używając maila w domenie uw.edu.pl 
Link do wydarzenia zostanie wysłany 24 godziny przed jego rozpoczęciem.