Agata Perlińska -laureatką FNP- Start

Agata Perlińska, doktorantka MISDoMP, znalazła się wśród czworga wyróżnionych spośród stu laureatów konkursu 
o stypendium FNP START.
https://www.fnp.org.pl/znamy-laureatow-programu-start-2019/

Gratulujemy!