SUNRISE Poland Stakeholder Workshop

Począwszy od 1 marca 2019 roku, projekt SUNRISE (“Solar energy for a circular economy”) przygotowuje szeroko zakrojoną inicjatywę naukową dotyczącą sztucznej fotosyntezy jako źródła trwałej alternatywy dla opartych na paliwach kopalnych, energochłonnych chemicznych metod produkcji paliw. Energia wymagana do przeprowadzenia tego procesu będzie dostarczona przez światło słoneczne, podczas gdy inne surowce będą stanowiły cząsteczki występujące w dużych ilościach w atmosferze, takie jak woda, dwutlenek węgla, tlen oraz azot.
Konferencja SUNRISE POLAND Stakeholder Workshop, odbędzie się w dniach 5 – 6 Czerwca 2019 roku w Centrum Nowych Technologii UW w Warszawie. Szczegółowy program konferencji zostanie udostępniony niedługo. Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak prosimy o dokonanie wcześniejszej rejestracji na konferencję nie później niż do dnia 20 maja 2019: rejestracja